• Kvaliteta života u osoba starije životne dobi nakon prijeloma bedrene kosti
  • Važnost ograničenja unosa voćnih sokova djeci
  • Mediteranska prehrana održava zdravlje debelog crijeva
  • Mijenja li se struktura medicinske literature?
  • Svjetski humanitarni dan, 19. 8.
  • IPP ne povećavaju rizik od demencije
  • Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2016. godine
  • Nasilje u mladenačkim vezama: teorijski pristupi
  • Kardiovaskularne bolesti u žena – stigma i slaba osviještenost
  • Acetilsalicilna kiselina prije operacije i ishodi kod vaskularnih bolesnika