x
x

Abecedni popis lijekova

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sve
Naziv lijekaGeneričko ime
Ladiomil maprotilin
Lakozamid PLIVA lakozamid
Lamonian lamivudin+zidovudin
Lanitop metildigoksin
Laribon trensdermalni flaster buprenorfin
Lenalidomid Teva lenalidomid
Linezolid PLIVA linezolid
Lirona XL ropinirol
Lonquex lipegfilgrastim
Loquen kvetiapin
Loquen XR kvetiapin
Losartic losartan
Losartic Plus losartan+hidroklorotiazid
Luxeta sertralin
OGLASI
Andol PROMaxirinoMaxflu
OGLAS
Maxirino
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: