x
x

Alpha D3

Generičko ime:
alfakalcidol

ATK
A11CC03

Oblici:
Alpha D3 0,25 mikrograma meke kapsule
VPC: 2.48 kn + 29.82 kn
SPC >>> Uputa >>>

Alpha D3
Alpha D3 1,0 mikrogram meke kapsule
VPC: 9.90 kn + 63.60 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
vitamin

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Indikacije i doziranje

Alpha D3 kapsule su indicirane u svim stanjima u kojima je prisutan poremećaj metabolizma kalcija zbog poremećaja 1-α hidroksilacije, kao što je oslabljena funkcija bubrega. Glavne indikacije su:
a) renalna osteodistrofija
b) hiperparatireoidizam (s bolešću kostiju)
c) hipoparatireoidizam
d) neonatalna hipokalcemija
e) nutricijski i malapsorpcijski rahitis i osteomalacija
f) rahitis ovisan o vitaminu D i osteomalacija
g) hipofosfatemijski rahitis rezistentan na vitamin D i osteomalacija
h) osteoporoza u postmenopauzi, osteoporoza povezana s liječenjem glukokortikoidima

Doziranje - za cjelovitu uputu pogledati SPC i uputu u prilogu.

Osteoporoza u postmenopauzi, osteoporoza povezana s liječenjem glukokortikoidima.
Početna doza za odrasle bolesnike je 1 mikrogram alfakalcidola (4 meke kapsule alpha D3 0,25 mikrograma ili 1 meka kapsula Alpha D3 1 mikrogram) dnevno.
Dozu treba smanjivati u skladu s napretkom u liječenju i kako bi se izbjegao porast koncentracija kalcija ili kalcija i fosfata u krvi.
Bolesnici s težim oboljenjima kostiju trebaju i podnose više doze:
1 – 3 mikrograma alfakalcidola (4 – 12 mekih kapsula Alpha D3 0,25 mikrograma, ili 1 – 3 meke kapsule Alpha D3 1 mikrogram) dnevno.

OGLASI
MaxirinoMaxfluGastal
PLIVINE GRUPE PROIZVODA