x

SPECIJALIZACIJE

x

Plivamox

Generičko ime:
moksifloksacin

ATK
J01MA

Oblici:
Plivamox filmom obložene tablete 5 x 400 mg
VPC: 27.95 kn
SPC >>> Uputa >>>

Plivamox filmom obložene tablete 7 x 400 mg
VPC: 39.13 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
kinolonski antibiotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje: Odrasli: preporučena dnevna doza 400 mg;

Trajanje terapije: Kronični bronhitis: 5-10 dana, upala pluća: 10 dana, upala sinusa i kožne infekcije 7 dana.

Napomena: lista lijekova HZZO-a RS.

OGLASI
MaxirinoIbuxin RapidAndol effect
PLIVINE GRUPE PROIZVODA