x
x

Abakavir/lamivudin

Generičko ime:
abakavir / lamivudin

ATK
J05AR

Oblici:
Abakavir/lamivudin svaka fimom obložena tableta sadrži 600 mg abakavira i 300 mg lamivudina
VPC: 1,796.10 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antivirotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje: odrasli i adolescenti: 1 tableta na dan.

OGLASI
MaxirinoIbuxin RapidBisolex
PLIVINE GRUPE PROIZVODA