x
x

Namaxir

Generičko ime:
metotreksat

ATK
L01BA

Oblici:
Namaxir 2,5; 7,5; 10; 12,5; 17; 17,5; 20; 22,5; 27,5; 30 mg; 1 i 4 napunj. štrc. s otop za inj.
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antimetabolit

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Doziranje: početna doza: 7,5 mg jednom tjedno, sc, im ili iv. Ovisno o aktivnosti bolesti i podnošljivosti lijeka od strane pojedinog bolesnika, početna doza se može postupno povećavati za 2,5 mg tjedno. Ne smije se prekoračiti tjedna doza od 25 mg.

Namaxir je indiciran za liječenje:

  • aktivnog reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika
  • poliartritičnih oblika teškog, aktivnog juvenilnog idiopatskog artritisa kod kojih je izostao primjeren odgovor na nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID)
  • teške, tvrdokorne psorijaze koja izaziva invalidnost i koja ne pokazuje primjeren odgovor na druge oblike liječenja poput terapije svjetlom, PUVA i primjenu retinoida te teškog psorijatičnog artritisa kod odraslih bolesnika
  • blage do umjereno teške Crohnove bolesti, kao monoterapija ili u kombinaciji s kortikosteroidima u odraslih bolesnika otpornih ili intolerantnih na thiopurine.

Pakiranja:
Namaxir napunjene štrcaljke sadrže 0,33 ml (2,5 mg), 0,30 ml (7,5 mg), 0,40 ml (10 mg), 0,31 ml (12,5 mg), 0,38 ml (15 mg), 0,44 ml (17,5 mg), 0,50 ml (20 mg), 0,56 ml (22,5 mg), 0,63 ml (25 mg), 0,69 ml (27,5 mg) ili 0,75 ml (30 mg) otopine.

Pakiranja od 1 i 4 štrcaljke te višestruka pakiranja koja sadrže 12 (3 pakiranja po 4) štrcaljki s alkoholnim jastučićima.
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Posljednja izmjena: 20. 8. 2019.

OGLASI
Ibuxin RapidMaxirinoAndol PRO
PLIVINE GRUPE PROIZVODA