x
x

KoHOM i HLK: županije 'prisiliti' na provedbu Zakona o zdravstvenoj zaštiti

  05.07.2019.

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i Hrvatska liječnička komora (HLK) održale su 3. srpnja zajedničku konferenciju za novinare s koje su poručili da je većina županija ignorirala ili donesenim odlukama otežala provedbu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti te od premijera Andreja Plenkovića i ministra zdravstva Milana Kujundžića zatražili da ih žurno prisile na poštivanje zakona. Na konferenciji su o toj temi govorile predsjednica KoHOM-a i zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore Vikica Krolo dr. med., članica Izvršnog odbora KoHOM-a i predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu HLK-a prim. Ines Balint, spec. obiteljske medicine i članica Izvršnog odbora KoHOM-a spec. obiteljske medicine Nataša Ban Toskić, dr. med. Na konferenciji su kao podrška nazočili i liječnici obiteljske medicine iz svih hrvatskih županija.

KoHOM i HLK: županije 'prisiliti' na provedbu Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zdravstvenoj zaštiti stupio je na snagu 1. siječnja, a županijske skupštine trebale su do 30. lipnja donijeti odluke kako bi se počeo provoditi na lokalnoj razini. Trebale su, primjerice, potvrditi odredbu po kojoj pri domovima zdravlja može ostati 25 posto liječnika i donijeti kriterije za odlazak liječnika u privatnu praksu te iznose naknada za to. 

Dr. Vikica Krolo istaknula je kako su s primjenom Zakona počele županije koje su i dosad dobro radile sa svojim liječnicima. Od Plenkovića i Kujundžića je zatražila da prisile župane iz vladajuće koalicije da poštuju zakon, jer ga oni najviše opstruiraju. 

Dr. Nataša Ban Toskić podsjetila je kako je ministar Kujundžić uvjeravao liječnike da ne brinu jer će sve biti obavljeno na vrijeme, no kako se to nije dogodilo KoHOM će zatražili od Ministarstva zdravstva upravni i zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom županija. 

"Naša struka se urušava sa svih aspekata, što je rezultat lošeg upravljanja i nesnalaženja državne i lokalne administracije u novim okolnostima nakon ulaska Hrvatske u EU. Naši liječnici odlaze u Europu ili bolnice, a mladi ne dolaze. Zašto bi i dolazili kada je rad u primarnoj zaštiti težak, posebno u ruralnim i izoliranim ambulantama, a liječnici u primarnoj zaštiti su najslabije plaćena skupina", istaknula je Ban Toskić.

U Karlovačkoj županiji odlučeno je da se najam ordinacije plaća po tržišnoj cijeni, koja iznosi 70 kuna po četvornom metru, zbog čega će cijene biti i trostruko veće nego dosad. KoHOM smatra da se time žele pokriti plaće šest ravnatelja, zamjenika ravnatelja i ostalog nezdravstvenog kadra u šest domova zdravlja na tom području.

U Zagrebačkoj županiji, navela je prim. Ines Balint, dosada se za najam prostora plaćalo oko 1600 kuna, no odsad će se plaćati tržišna cijena od 37 kuna po kvadratu. U KOHOM-u ocjenjuju kako će liječnici na taj način biti diskriminirani po teritorijalnom principu jer će, ako rade u Koprivnici ili Puli, moći funkcionirati kao i dosada, a rade li u Karlovcu ili Zaprešiću, doći će na rub opstanka.

Uz iznimku nekoliko županija, velika većina župana ignorirala zakonske odredbe

Dakle, s iznimkom nekoliko županija, velika većina župana je potpuno ignorirala odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Kakvu time poruku šalju narodu? Da se ne moraju pridržavati Zakona? Da su Zakoni nebitni? Da radi svatko što hoće i kako mu odgovara, upitale su?

Također su navele da mladi liječnici ne dolaze u primarnu zdravstvenu zaštitu jer nemaju zašto – nemaju osigurane specijalizacije, napredovanje, a prihod im je najniži među liječnicima. Stvorena je atmosfera u kojoj ih se ne cijeni – niti su plaćeni niti imaju edukaciju. Istovremeno, očekuje se da obavljaju sve veći opseg administracije, da dežuraju vikendom, noću, blagdanom, da krpaju rupe Hitne medicinske pomoći, zbrinjavaju sve turiste, izbjeglice da rade istodobno u dvije, tri ili četiri ambulante, u izoliranim ordinacijama, seoskim, otočkim, bez specijalizacije, sada čak i bez pripravničkog staža. Zašto bi? Ne žele, jednostavno ne dolaze, a preostali liječnici se osipaju. 

Više na: www.hlk.hr

OGLASI
MaxfluIbuxin RapidAndol PRO
OGLAS
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: