x
x

Hitna stanja kod demencije i psihičkih poremećaja u starijoj životnoj dobi

  06.08.2019.

S obzirom na kontinuirano povećanje broja starijih osoba u ukupnoj populaciji u Hrvatskoj, za očekivati je da će se broj starijih osoba s akutnim psihičkim smetnjama koje zahtijevaju hitno zbrinjavanje sve više povećavati. Najčešći psihički poremećaji kod starijih osoba su: depresivni poremećaji, kognitivni poremećaji, demencija, poremećaji vezani uz uzimanje alkohola, poremećaji vezani uz druga zdravstvena stanja i lijekovima izazvani poremećaji.

Hitna stanja kod demencije i psihičkih poremećaja u starijoj životnoj dobi

 Gerijatrijski bolesnici bi u pravilu prvo trebali biti pregledani od strane stručnjaka somatske medicine (internista, neurologa, kirurga) prije nego što se upućuju u hitnu psihijatrijsku službu, kako bi se ustanovilo da su primarne smetnje iz psihijatrijske domene.

Izražena depresija, suicidalnost, agitacija, sklonosti lutanju i ostalim rizičnim ponašanjima kod kuće, izražena anksioznost i smanjena sposobnost brige o sebi, glavni su razlozi hospitalizacije kod ovih bolesnika.

Miroslav Herceg, Mirna Sisek-Šprem, Krešimir Puljić, Dora Herceg 

Socijalna psihijatrija 2019 https://doi.org/10.24869/spsih.2019.185

OGLASI
Ibuxin RapidMaxirinoBisolex
OGLAS
Ibuxin Rapid
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: