x
x

100. broj Cardiologiae Croaticae !

  Prof. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, dr. med. specijalist kardiolog

  08.07.2019.

Časopis Hrvatskoga kardiološkog društva u svojemu tiskanom i paralelnom elektroničkom izdanju od samog početka promiče kardiološku struku i pritom ističe doprinos hrvatskoga znanja u okružju europske kardiologije.

100. broj Cardiologiae Croaticae !

Slično razvoju velikoga nacionalnog kardiološkog projekta, Hrvatske mreže intervencijskog liječenja akutnog infarkta miokarda, i razvoj serijske publikacije Cardiologiae Croaticae tekao je postupno tijekom prethodnih 15 godina, uz mnogo entuzijazma i predanog rada.

Ubrzo nakon formiranja mrežnog sjedišta kardio.hr, od svibnja 2006. godine u glasilu društva pod nazivom KARDIO LIST rješavali smo tehničke, organizacijske, uredničke, distribucijske i slične izazove. Glasilo je tada bilo zamišljeno kao mjesečnik, a naklada je bila 500 primjeraka. Kako smo počeli prikupljati sve više novih i zanimljivih priloga, kardiološko pismo (neuobičajen format za hrvatsku časopisnu produkciju, dimenzija 22,5 x 12,5 cm u 2007. godini zamijenili smo nešto većim (16,5 x 22,5 cm) dvomjesečnikom koji od tada objavljujemo u prosječnoj nakladi od 1100 primjeraka. Objava paralelnih stupaca cjelovitih tekstova na hrvatskom i engleskom jeziku zahtijevala je sadašnji format časopisa kakav je dostupan od 2008. godine.

Zahvaljujući otvorenom pristupu časopis je tada i prvi put indeksiran u međunarodnom programu (HINARI).

Potkraj 2011. godine pojedinačni članci KARDIO LIST-a postaju indeksirani na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa HRČAK (https://hrcak.srce. hr/; Tablica 2) i u međunarodnoj EBSCO bazi podataka kojoj se pristupa preko EBSCOhost platforme na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (http://baze.nsk.hr/). To je značilo novi uzlet časopisa jer su objavljeni i indeksirani članci postali mnogo dostupniji i mogli su se iskoristiti za napredak u karijeri.

U lipnju 2012. godine radi bolje međunarodne prepoznatljivosti uslijedila je promjena naziva časopisa u Cardiologia Croatica, a bila je praćena i većim brojem i otiskom u boji svih stranica. Edukacija članova Uredničkog odbora, pridržavanje principa što ih preporučuju međunarodne organizacije urednika (International Committee of Medical Journal Editors, Committee on Publication Ethics, European Association of Science Editors i dr.) te uključivanje u Mrežu urednika nacionalnih kardiovaskularnih časopisa Europskoga kardiološkog društva rezultirali su suvremenim standardom uredničkoga rada i objavljivanja.

Od sredine 2014. godine sunakladnik časopisa postaje tvrtka Medicinska naklada koja zajedno s uredničkim timom znatno unaprjeđuje dizajn i produkciju časopisa. Od tada se u objavljenim prilozima koristimo standardima poput xml (engl. eXtensible Markup Language) datoteka i QR kodova (engl. Quick Response code), DOI (engl. Digital Object Identifier) oznake, a autori se identificiraju ORCID identifikatorima (engl. Open Researcher and Contributor ID).

Daljnji razvoj časopisa možemo zahvaliti većoj vidljivosti i dostupnosti časopisa u mrežnom okruženju, otvorenom pristupu, aktivnoj suradnji s autorima, politici nenaplaćivanja troška objave radova i kontinuiranoj podršci stalnog sponzora časopisa.

Literatura

1. Ivanuša M. Sa zaslona računala jednog od urednika: Značaj glasila hrvatskoga kardiološkog društva. Kardio list. 2006;1(1):3. Available from: http://www.kardio.hr/pdf/Kardio%20list%202006_1_1_1-4.pdf (April 28, 2019). 2. Ivanuša M. Kardio list included in the HINARI programme. Kardio list. 2008;3(1-2):1-2. Avaiable from: http://www.kardio.hr/pdf/Kardio%20list%202008%201-2%201-2.pdf (April 28, 2019).
3. Ivanuša M. The 4th anniversary and Kardio list international indexation. Kardio list. 2009;4(3):13-14. Available from: http://www.kardio.hr/pdf/Kardio%20list%202009%203%2013-14.pdf (April 28, 2019).
4. Ivanuša M. Kardio list included in the international bibliographic database EBSCO. Kardio list. 2011;6(3-4):34-5. Available from: http://www.kardio.hr/pdf/Kardio%20list%202011_6_3-4_34-35.pdf (April 28, 2019).
5. Alfonso F, Timmis A, Pinto FJ, Ambrosio G, Ector H, Kulakowski O, et al; on behalf of the Editors’ Network European Society of Cardiology Task Force. Conflict of interest policies and disclosure requirements among European Society of Cardiology National Cardiovascular Journals. Cardiol Croat. 2012;7(5-6):146-57. Available from: http://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20Croatica%202012_7_5-6_146-157.pdf (April 28, 2019).
6. Marušić A. The role of journal editors as educators in professional and research communities. Kardio list. 2010;5(1-2):5-7. Available from: http://www.kardio.hr/pdf/Kardio%20list%202010_5_1-2_5-7.pdf (April 28, 2019). 7. Ivanuša M. From National Bulletin to International Cardiologic Journal. Cardiol Croat. 2015;10(5-6):111-112. https://doi.org/10.15836/ccar.2015.111

Cardiol Croat. 2019;14(5-6):123-5.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.123

OGLASI
GastalMaxirinoAndol PRO
OGLAS
Ibuxin Rapid
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: