x
x

Pobačaji u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2018. godini

  18.07.2019.

U izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prikazani isu analizirani podaci o pobačajima u Republici Hrvatskoj. Izvor podataka su isključivo bolnice, jer se, prema propisima, svim ženama s pobačajem zdravstvena zaštita pruža u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

Pobačaji u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2018. godini

Tijekom 2018. godine putem individualne prijave pobačaja u Bazu pobačaja je prijavljen 6.251 pobačaj, što je minimalni porast u odnosu na prethodnu godinu. Tim prijavama je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pribrojeno još 813 pobačaja koji nisu prijavljeni, unatoč zakonskoj obavezi, ali su evidentiranu u Bazi hospitalizacija. Ukupan broj pobačaja je tako 7.064.

Prema pojedinačnim MKB-10 šiframa najveći udio čine tzv. „ostali abnormalni produkti začeća“ (O02), 37,02%. Zatim slijede legalno inducirani pobačaji (36,21%). „Spontani pobačaji“ (O03) čine 18,23% ukupnih pobačaja. Izvanmaternična trudnoća (O00) je evidentirana u 7,18% prijavljenih pobačaja, a ostali i nespecificirani pobačaji se prijavljuju sporadično.

Više od 80% pobačaja prijavljenih u 2018. godini se dogodilo tijekom prvih 10 tjedana trudnoće, a u 1,7% prijava taj podatak nije bio ispunjen. Nešto više od trećine žena s prijavljenim pobačajem (37,75%) u 2018. godini nije imalo živorođene djece.

U 2018. godini nije zabilježen niti jedan slučaj smrti od posljedica pobačaja. Zbog komplikacija uzrokovanih pobačajem prijavljene su 73 hospitalizacije s učestalosti od 10,8/1.000 prijavljenih pobačaja.

Legalno inducirani pobačaji Prema Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, NN 18/78, čl. 15 st. 2., u RH žena može legalno izvršiti pobačaj bez dozvole povjerenstva, ukoliko se radi o trudnoći koja traje do 10 tjedana.

Prema istom Zakonu, pobačaj se može obaviti u samo za to ovlaštenim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

U 2018. godini evidentirano je 2.558 legalno induciranih pobačaja (O04), što čini 7 legalno induciranih pobačaja na 100 poroda, kao i prošle godine. Prosječna stopa namjernih pobačaja u Hrvatskoj je 291,5/100.000 žena generativne dobi, gotovo identično kao i prošle godine u kojoj je prosječna stopa bila 292,1/100.000 žena generativne dobi. Specifične stope legalno induciranih pobačaja po dobnim skupinama su: 98/100.000 žena u dobi 40-49 godina; 157,64/100.000 žena u dobi 15-19 godina; 369,36/100.000 žena u dobi 20-24 godine; 423,13/100.000 žena u dobi 35-39 godina; 427,36/100.000 žena u dobi 25-29 godina, a najviša je stopa od 462,07/100.000 žena u dobi 30-34 godine.

Od žena kod kojih je evidentiran legalno inducirani pobačaj najviše je onih u dobi 30-39 godina – 46,60%, a zatim slijedi dobna skupina 20-29 godina kod koje je evidentirano 36,63% svih legalno induciranih pobačaja.

Tijekom 2018. godine evidentirano je 50 legalno induciranih pobačaja u maloljetnica (do 18. godine života) što čini 2% legalno induciranih pobačaja. U mladih djevojaka od navršenih 18 do 20 godina evidentirano je još 114 legalno induciranih pobačaja što zajedno čini 6,41% ukupno evidentiranih legalno induciranih pobačaja.

Među ženama koje su imale legalno inducirani pobačaj najviše je onih bez živorođene djece (32,1%), a zatim onih sa dvoje živorođene djece (28,3%). Visok je udio žena s jednim živorođenim djetetom (20,9%), dok je 11,2% žena s troje živorođene djece, a najmanje s višim redom rođenja - 5,8/%, slično kao i u prethodnim godinama. Većina prijavljenih legalno induciranih pobačaja (87,19%) je učinjena na zahtjev žene, 4,31% radi ugroženog zdravlja majke, a 2,33% radi prethodno utvrđene malformacije ploda.

Od 2.206 prijavljenih legalno induciranih pobačaja na zahtjev žena, prema dostupnim podacima, u 81,32% slučajeva žene nisu koristile metode kontracepcije. Podatak o bračnom statusu je od 2.530 prijavljenih legalno induciranih pobačaja bio nepoznat u trećini slučajeva, a za 39,45% žena je evidentirano da su bile u braku.

Kod žena kod kojih je legalno inducirani pobačaj učinjen na njihov zahtjev, a bez medicinskih ili drugih zakonom utvrđenih razloga (2.206 pobačaja), njih 37,40% je bilo u braku.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: