x
x

Dugovječnost - odraz uspješnog i aktivnog starenja

  11.09.2019.

213. Gerontološka tribina: Dugovječnost - odraz uspješnog i aktivnog starenja održati će se u utorak, 17. rujna 2019., od 13,00 do 14,30 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ,,Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16 u Zagrebu.

Dugovječnost - odraz uspješnog i aktivnog starenja

Predavači:

dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić: Prikaz ciljeva projekta „HECUBA“
Tanja Ćorić, dr. med: Prikaz projekta „Model uspješnog starenja –karakteristike dugovječnosti u korisnika domova za starije u Gradu Zagrebu“

Stručni skup će biti bodovan sukladno Pravilniku svih komora.

Projek HECUBA: Zdravstvene, kulturne i biološke odrednice dugovječnosti: antropološka studija preživljenja u dubokoj starosti

Kratak opis projekta:

Osobe duboke starosti ogledan su primjer uspješnog starenja. Stoga je 2007. – 2009. provedeno antropološko istraživanje u zagrebačkim domovima za starije i nemoćne osobe u sklopu kojeg je za 300 osoba starih 85 i više godina prikupljen širok spektar podataka (anketni, biometrijski, DNA uzorci) koji čine polazište predloženog istraživanja. Protok vremena od 10 godina od inicijalnog istraživanja daje prvorazrednu mogućnost utvrđivanja dvaju ključnih ishoda: duljine života ispitanika (te izdvajanje poduzorka uistinu dugovječnih osoba) i duljine razdoblja njihove funkcionalne sposobnosti. Obje vrste ishoda predstavljaju krajnje točke prema kojima se mogu ocjenjivati sve mjerene značajke ispitanika te detektirati one koje obilježavaju uspješno starenje. Cilj je predloženog istraživanja da sveobuhvatno istraži utjecaj ne samo pojedinih bioloških odrednica i zdravstvenog stanja, već i socioekonomskih i psiholoških odlika kao i utjecaja osobne povijesti te čimbenika kulture (stavova, ponašanja, navika) na dinamiku procesa starenja. U sklopu projekta dodatno će se izvršiti genotipizacija „gena dugovječnosti“ i duljine telomera te regrutirati uzorak mladih odraslih osoba za komparativne genetičke analize. Utvrdit će se i učestalost rizičnih varijanti farmakogenetički relevantnih ADME gena koje mogu dovesti do štetnih djelovanja pri uzimanju pojedinih lijekova, što s obzirom na polipragmaziju prisutnu u ovoj dobnoj skupini predstavlja specifičan praktični doprinos projekta. Istraživanje povezanosti dvaju ključnih ishoda s biološkim, zdravstvenim i sociokulturnim obilježjima provest će multidisciplinarni tim stručnjaka iz različitih znanstvenih područja (medicina, biologija, antropologija, psihologija, ekonomija). Očekuje se da predloženo istraživanje fenomena dugovječnosti doprinese suvremenim teorijama starenja, ali i da ono urodi rezultatima koji bi mogli imati implikacije za gerontološku i gerijatrijsku praksu te za planiranje javnozdravstvenih i socijalnih politika u RH.

Izvori: www.stampar.hr

Institut za antropologiju: Aktualni domaći projekti

 

 

 
OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTAndol PROMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: