x
x

Prepoznavanje i liječenje depresije u bolesnika s kroničnim tjelesnim bolestima

  03.01.2020.

U svakodnevnom radu obiteljskog liječnika, depresija je česta i još uvijek nedovoljno prepoznata bolest. Cilj ovoga rada je pregledom literature istražiti značajke prepoznavanja (dijagnosticiranja) i liječenja depresije u bolesnika s kroničnom tjelesnom bolešću (KTB) u ordinaciji obiteljskoga liječnika.

Prepoznavanje i liječenje depresije u bolesnika s kroničnim tjelesnim bolestima

Pretraživana je baza podataka PubMed, a kriterijima uključivanja udovoljavali su radovi pisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, objavljeni između 2000. i 2018. godine. 

Postupnim sužavanjem pretraživane tematike definirane su 93 publikacije. Uočeno je da simptomi depresije mogu biti maskirani simptomima KTB. Povećan broj posjeta bolesnika s KTB obiteljskom liječniku prepoznaje se kao čimbenik koji je unaprijedio prepoznavanje simptoma depresije. Publikacije koje su sadržajem analizirale liječenje depresije ukazuju na potrebu da se, uz farmakološko liječenje antidepresivima, trebaju provoditi i učinkovite psihoterapijske tehnike.

Prepoznavanje i liječenje depresije veliki je izazov za zdravstveni sustav današnjice, ali i veliki izazov u svakodnevnom radu obiteljskih liječnika.

Ino Kermc, Danko Relić, Tea Lujo, Venija Cerovečki

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidGastalAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: