x
x
Aktualna tema

Sindrom iritabilnog crijeva

Sindrom iritabilnoga crijeva (SIC) je funkcionalni poremećaj karakteriziran boli u trbuhu koja je povezana s defekacijom, promjenama u frekvenciji stolice te nadutošću i distenzijom trbuha. Manningovi kriteriji iz 1978. godine okarakterizirali su sindrom kao poremećaj defekacije udružen s ...

Uloga glazbe i muzikoterapije u programu kardiovaskularne rehabilitacije

Jedna od komponenata programa kardiovaskularne rehabilitacije (KVR) može biti i muzikoterapija, intervencija koja će pomoći bolesnicima da osvješćivanjem glazbe koju slušaju, sami djeluju na ...

Neepileptični napadaji

U neepileptične napadaje ubrajamo psihogene neepileptične napadaje (PNEN) i ostale neepileptične napade. Prognoza neepileptičnih napada, kao i ...

Trudnoća i epilepsija

Osnovni cilj terapije epilepsije u trudnoći jednak je onom kao i u ostaloj populaciji – uz adekvatno odabran antiepileptik u adekvatnoj dozi ...

IZDVOJENO

PTSP i komorbiditetni poremećaji

PTSP se javlja kao odgovor na ekstremni stres. U Hrvatskoj, među veteranima Domovinskoga rata, prevalencija PTSP-a je 25 %.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <