x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Kako liječiti depresivni poremećaj?

Svako liječenje depresije ima dvije faze. Akutna faza liječenja i faza održavanja te prevencije relapsa bolesti. Klinički postupak s depresivnim bolesnikom uključuje prihvaćanje općih principa: pažljiva dijagnostika i ocjena težine simptoma, stvaranje terapijskog saveza i prihvaćanje ...

Dijagnoza afektivnih poremećaja

Depresija je bolest koja se javlja u epizodama. Kada se depresija javi prvi put, govorimo o depresivnoj epizodi, a simptomi potrebni za postavljanje dijagnoze trebaju trajati najmanje dva tjedna.

Pregled liječenja akutne limfoblastične leukemije

Liječenje akutne limfoblastične leukemije uključuje suportivno liječenje te antitumorsko liječenje.

Klinička slika i dijagnoza akutne limfoblastične leukemije

Najčešći simptomi (u oko 50% slučajeva) su povišena tjelesna temperatura i umor. U najvećem broju slučajeva posumnjat ćemo na akutnu ...

IZDVOJENO

Što je epilepsija?

Epilepsija je bolest karakterizirana trajnom predispozicijom za generiranje epileptičkih napadaja s posljedicama poremećaja neurobiološkog, kognitivnog i psihosociološkog statusa. Epileptički napadaj je neurološki poremećaj iznenadnog, nekontroliranog pražnjenjenja električnog naboja ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

PLIVA vademecum
KALENDAR SVE

Od 24.02.2017. do 25.02.2017.

Znanstveni skup “Histerija”

NAJPOPULARNIJE > <