x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Kardiotoksičnost antraciklina

Antraciklini su široko primjenjivi citostatici, no njihova klinička korist ograničena je zbog kardiotoksičnosti koja raste porastom doze. Primjenom liposomalnog doksorubicina kardiotoksičnost je značajno smanjena.

Liječenje astme u pušača

Pušači oboljeli od astme postižu lošiju kontrolu bolesti, češće imaju pogoršanja bolesti i ubrzano im propada plućna funkcija. Pušenje pogoršava tijek bolesti i utječe na uspješnost ...

Oralna hormonska kontracepcija - sličnosti i razlike

Oralna hormonska kontracepcija (OHK), "pilule", su uz uterini uložak, najčešća reverzibilna kontracepcija, koju u svijetu koristi gotovo 120 ...

Liječenje shizofrenije aripiprazolom – prikaz slučaja

Aripiprazol je atipični antipsihotik novije generacije koji se koristi u liječenju shizofrenije i bipolarnog poremećaja te kao adjuvantna terapija ...

IZDVOJENO

Sportska aktivnost adolescenata i depresivni simptomi

Adolescencija se smatra razdobljem češće pojave depresivnog raspoloženja. Klinička depresija u njih češća je nego u djece prije puberteta, osobito u djevojaka. Rizik za depresiju povećava se u adolescenciji.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <