x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Pioglitazon − sigurna primjena u dijabetičara s oštećenjem bubrežne funkcije

Pioglitazon spada u onu skupinu lijekova koji osim što na vrlo potentan način regulira glikemiju, ima povoljan kardiovaskularni profil, istovremeno i usporava propadanje odnosno čak i poboljšava parametre bubrežne funkcije.

Farmakoterapija u Alzheimerovoj bolesti

Sadašnje standardno farmakološko liječenje kognitivnih oštećenja i poremećaja ponašanja antidementivima u osoba s Alzheimerovom bolešću (AB) simptomatsko je, ali pridonosi odgađanju i ...

Febuksostat u liječenju kronične hiperuricemije

Febuksostat je visoko selektivni inhibitor ksantin oksidaze koji učinkovito smanjuje razinu mokraćne kiseline u serumu, smanjuje incidenciju ...

Pioglitazon u pretilih bolesnika s dijabetesom i inzulinskom rezistencijom

Kada govorimo o pioglitazonu i njegovoj primjeni kod pretilih bolesnika s dijabetesom i inzulinskon rezistencijom, možemo reći da se radi o ...

IZDVOJENO

Prevencija boli kod bolnih procedura i osnovni principi liječenja boli

Bol se liječi analgeticima, ali se uz njihovu primjenu ne smiju zanemariti i ne-farmakološki postupci kojima se liječi bol kao što su kirurški zahvati, antidolorozna radioterapija, fizikalna terapija, psihoterapija, te alternativni oblici liječenja (meditacija, akupunktura itd). Za optimalno ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.