x

SPECIJALIZACIJE

x

> Medicus - 2016. godina

izdvajamo
> Viktor Čulić
ACE-inhibitori: liječenje hipertenzije, organoprotekcija i mjere opreza
> Kristina Selthofer-Relatić
Diuretici – puno više od terapije edema
> Teodora Zaninović Jurjević; Nikolina Jurjević; Sanja Matijević Rončević; Željka Rubeša Miculinić; Luka Zaputović
Beta-blokatori: lijekovi koji produžuju preživljenje
> Irzal Hadžibegović
Statinska terapija–DA ili NE:sigurna odluka u primarnoj i sekundarnoj prevenciji
> Tomislav Krčmar
Što je muškarac bez stenta? Kako dugoročno liječiti bolesnike nakon preboljelog
> Martina Lovrić Benčić
Fibrilacija atrija – najčešća postojana aritmija
> Bruno Baršić
Kemoprofilaksa infekcijskog endokarditisa
> Jozica Šikić; Dario Gulin; Ante Pašalić
Stenoza aortalne valvule
> Nikola Bulj
Bolesnik s dispnejom
> Krešimir Milas
Akutno zatajivanje srca – prehospitalno liječenje edema pluća
> Alen Ružić; Rina Dalmatin; Luka Zaputović
Europske smjernice za zatajivanje srca 2016. – što je novo?
> Ingrid Prkačin
Rezistentna arterijska hipertenzija
> Davor Horvat
Dijagnostika–Kako interpretirati nalaz kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka?
> Sanja Matijević Rončević; Alen Ružić
Nalaz ehokardiograma za nekardiologe – kako čitati nalaz?
> Ivo Darko Gabrić
Prehrana i kardiovaskularno zdravlje
> Viktor Peršić
Tjelesna je aktivnost lijek i za srčano zatajivanje
> Igor Grabovac; Galateja Jordakieva; Siniša Štefanac
Utvrđivanje i povratak radne sposobnosti nakon transplantacije srca
> Alen Ružić
Znanje dostupno svima – smjernice europskoga kardiološkog društva
izdvajamo
> Alemka Markotić
Imunopatogeneza pneumonija
> Ivana Mareković; Denis Baričević; Nataša Firis
Mikrobiološka dijagnostika izvanbolničkih pneumonija
> Ivica Mažuranić
Radiološka dijagnostika pneumonija
> Ivan Gudelj; Vide Popović; Dino Ilak
Uloga bronhoskopije u dijagnostici respiratornih infekcija
> Ljiljana Bulat-Kardum
Izvanbolničke pneumonije
> Zagorka Boras; Emilija Marunica; Vesna Trkeš
Liječenje izvanbolničkih pneumonija
> Hrvoje Puretić
Bolničke pneumonije
> Marija Santini; Viktor Kotarski
Liječenje sepse i pneumonije prouzročenih multirezistentnim G (-) bakterijama
> Gordana Pavliša; Ana Hećimović; Fedža Džubur; Miroslav Samaržija
Pneumonije u imunosuprimiranih bolesnika
> Andrea Vukić Dugac; Blaženka Barišić
Osobitosti pneumonija u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti
> Dubravka Pelicarić; Sanja Popović Grle
Fenotipovi KOPB-a
> Sanda Škrinjarić Cincar
Važnost procjene kvalitete života u bolesnika s KOPB-om

> Medicus - 2015. godina

> Medicus - 2014. godina

> Medicus - 2013. godina

> Medicus - 2012. godina

> Medicus - 2011. godina

> Medicus - 2010. godina

> Medicus - 2009. godina

> Medicus - 2008. godina

Broj 1/2008

Nutricionizam

> Medicus - 2007. godina

Broj 2/2007

Hipertenzija

> Medicus - 2006. godina

> Medicus - 2005. godina

> Medicus - 2004. godina

OGLASI
GastalAndol PROMaxflu
OGLAS
Andol PRO
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: